Sök

Green Gas Grid – biogas som möjliggörare för fossilfri industri

Biogasens roll som möjliggörare för en omställning till förnybar energi har aktualiserats på senare tid, eftersom Europa behöver minska beroendet av rysk naturgas och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Detta forskningsprojekt är ett sydvästsvenskt samarbete kring biogasutveckling som har inletts av biogasnätverk, akademi, biogasbranschen, offentliga aktörer och industriföretag, med syfte att skapa bättre förutsättningar för en grön omställning av industrin.

Potentialstudie för biogassubtrat

Samarbetet mellan industriföretagen, biogasbranschen, regionala biogasnätverk, Länsstyrelserna samt forskningsinstitutioner kan möjliggöra/snabba på denna utveckling genom att man tillsammans tar tag i frågorna och säkerställer nödvändig transparens.

En potentialstudie har initierats och finansierats av dessa aktörer och presenterades under våren 2022. Samarbetet kommer att fortsätta inom ramen för projekt som tar sitt avstamp i denna potentialstudie för Skåne, Halland och Västra Götaland.

Forskningsprojektets aktiviteter

 • Teknikstudier kring nya substrat
 • Affärsmodeller – prissättning
 • Etablera kontakt och samarbete mellan substratägare och biogasbranschen
 • Lokalisering av lämpliga orter för att bygga ny biogasproduktion
 • Frågor kring infrastruktur för att transportera gasen från anläggning till gasnätet
 • Utredning kring styrmedel (möjliggöra användning av biogasen inom industrin)
 • Fokusera kring nya kostnader för att förverkliga biogaspotentialen, inklusive lokalisering och industrins betalningsförmåga på kort och lång sikt.

Om projektet

Projektperiod

2021-09-01

Projektledare

Andra deltagande forskare

RISE

Samverkanspartner

 • Region Skåne
 • Region Västra Götaland
 • Biogas Syd
 • Biogas Väst

Finansiärer

 • Region Skåne
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • Länssytrelsen i Hallands län
 • Perstorp AB
 • Nordion Energi
 • Gasum
 • St1 Sverige
 • Nature Energy

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt