Sök

Hållbar affärs- och verksamhetsutveckling

Projektet behandlar och utvecklar en frågeställning om hur företag kan implementera nya affärsmodeller med utgångspunkt i hållbarhetsmålen och de förutsättningar som finns hos företagets organisation, både lednings- och medarbetarnivå, för realisering.

Den sociala hållbarheten som aspekt vid affärsmodellsinnovation finns inte idag utvecklat i något konkret stödverktyg, som kan stödja näringslivet till en hållbar utveckling ur både affärs- och organisationsperspektiv.

Målet med projektet är att utveckla en metodik och ett verktyg, som är baserad på forskning inom de adresserade områdena och kunskaper från näringslivet och akademi. Denna metodik ska struktureras och digitaliseras för att skapa ett verktyg som kan arbetas genom workshoppar – både internt på ett företag och med hjälp av externa aktörer från exempelvis innovations- och stödsystemet – för att hjälpa företagen att implementera och realisera nya hållbara affärsmodeller.

Om projektet

Projektperiod

2021-08-01–2022-09-30

Samverkanspartner

  • Industriellt Utvecklingscentrum Syd AB (IUC Syd)
  • VIBORGegnens Erhvervsråd
  • Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
  • Region Skåne
  • Region Halland
  • Aalborg Universitet
  • VIA Universitet

Projektledare

Samir Halimanovic, IUC Syd

Andra deltagande forskare

Fawzi Halila, Högskolan i Halmstad
Yariv Taran, Aalborg Universitet
Mohammad Bakhtiar Rana, Aalborg Universitet

Finansiär

EU Interreg-Öresund Kattegat Skagerrak European Development Fund

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt