Sök

Hållbara ytor för sammansatta träprodukter – WOODsurf

Idag produceras cirka 5 miljoner kubikmeter sågspån per år som en bieffekt av Sveriges produktion av sågade trävaror. En minskning av sågsnittsbredden, som ofta sätts för brett för att kompensera för dimensionskrav senare i produktionen, skulle leda till en bättre användning av jungfruligt trämaterial. Projektets mål är att utveckla mätning och ytegenskaper hos sågat trä i syfte att producera mer hållbara konstruerade träprodukter med hjälp av dagens avfall.

Idag produceras cirka 5 miljoner kubikmeter sågspån per år som en bieffekt av Sveriges produktion av sågade trävaror. En minskning av sågsnittsbredden, som ofta sätts för brett för att kompensera för dimensionskrav senare i produktionen, skulle leda till en bättre användning av jungfruligt trämaterial - en produktionsökning motsvarande 500 000 kubikmeter sågade per millimeter minskad sågbladstjocklek är realistiskt. Dessutom sker en motsvarande förbättring per millimeter minskad sågning om dimensionsstabiliteten kan ökas.

För att driva utvecklingen av nya sågblad och förbättrad dimensionskontroll måste den resulterande yttopografin för det sågade träet inkluderas. Metrologi och karakterisering av produkters funktionella ytor är av central betydelse för smart och hållbar tillverkning men är - än så länge - underutnyttjad inom träindustrin. En välkontrollerad yta före torkning kan också möjliggöra grönlimning, vilket innebär att bitar av icke-standardiserade dimensioner kan användas, vilket minskar spill efter torkning från 41 % till 30 %.

Projektet kommer att använda både industriella och laboratoriemässiga metoder för att mäta och karakterisera ytor av sågat trä och studera vilka parametrar som bäst beskriver den sågade ytan. Förstudien kommer att utvärdera potentialen och lägga grunden för steg 2, att bilda ett konsortium av partners mot en fullständig steg 2-applikation, där mätning och ytegenskaper hos sågat trä kommer att utvecklas i syfte att producera mer hållbara konstruerade träprodukter med hjälp av dagens avfall.

Om projektet

Projektperiod

2022-10-12 till 2023-04-12

Finansiär

Vinnova

Projektledare

Sabina Rebeggiani, universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Andra medverkande forskare

  • Vijeth Reddy, Högskolan i Halmstad
  • Magnus Fredriksson, Luleå tekniska universitet
  • Linus Olofsson, Luleå tekniska universitet

Samarbetsparter

  • Luleå tekniska universitet
  • RemaSawco AB
  • Stenvalls Trä AB

Mer information

Vinnovas projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt