Sök

Heat Roadmap Europe

Projektet Heat Roadmap Europe hade som mål att utveckla koldioxidsnåla strategier för uppvärmning och kyla.

I Europa förlorar vi mer värme genom vår elproduktion än vad som skulle behövas för att värma upp alla våra byggnader. Det innebär att potentialen för förbättringar är enorm.

Genom att ta vara på värme som blir över vid energiproduktion, och genom att använda smarta fjärrvärmenät, är det möjligt att spara all den naturgas som för närvarande används för att värma upp byggnader. Det skulle inte bara leda till ekonomiska besparingar, utan också till en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Projektet syftade till att designa om den europeiska värmesektorn genom att kombinera kunskaper om lokala förutsättningar för att använda överskottsvärme med en medvetenhet om de kostnadsbesparingar som en analys av energisystemet kan innebära.

Heat Roadmap Europe-projektet är avslutat sedan 2019, men utgör en viktig och omfattande del av fjärrvärmegruppens arbete och utveckling under de senaste tio åren.

Om projektet

Projektperiod

2012–2019

Projektledare

Urban Persson

Publikationer

  • Connolly D, Lund H, Mathiesen BV, Werner S, Möller B, Persson U, et al. "Heat Roadmap Europe: Combining district heating with heat savings to decarbonise the EU energy system." Energy Policy. 2014;65(0):475-89.
  • Persson U, Möller B, Werner S. "Heat Roadmap Europe: Identifying strategic heat synergy regions." Energy Policy. 2014;74(0):663-81.
  • Persson U, Wiechers E, Möller B, Werner S. "Heat Roadmap Europe: Heat distribution costs." Energy. 2019;176:604-22.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt