Sök

Säkra och hållbara processer inom skogsindustrin

Detta projekt fokuserar på arbetsprocesser avseende säkerhet och hållbarhet inom svensk skogsindustri. Syftet är att analysera strategiskt och operativt arbete hos chefer och ledare avseende säkerhetskultur där proaktivitet samt säkerhets- och riskbeteenden har en central roll.

Enligt Arbetsmiljöverket är skogsnäringen är en av de branscher som under det senaste decenniet har haft flest arbetsplatshändelser med dödlig utgång. Arbetsmiljöverket menar dock att händelser med dödlig utgång bör kunna reduceras kraftigt genom att företagen bedriver god säkerhetskultur och fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är därför angeläget att bedriva forskning och utvecklingsarbete avseende säkra och hållbara arbetsprocesser inom skogsnäringen.

Datainsamlingen för respektive företag består av tre delar:

1. Dokumentstudier avseende säkerhet och hållbarhet,
2. Intervjuer med ansvariga för säkerhets- och hållbarhetsfrågor,
3. Skuggning av chefer.

Projektet förväntas att kartlägga och analysera arbetsprocesser avseende säkerhet och hållbarhet inom skogsindustrin. Genom att analysera omfattningen av säkerhetsarbete tillsammans med beteenden av proaktiv och reaktiv karaktär förväntas säkerhetskulturen att stärkas inom organisationerna.

Projektets resultat förväntas också att bidra till forskning kring hur ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas för att skapa en större säkerhet inom skogsindustrin.

Om projektet

Projektperiod

2020-10-01–2022-09-30

Projektledare

Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad

Deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

  • Ahlström-Munksjö Aspa bruk
  • Södra Timber Unnefors
  • Stora Enso Fors bruk
  • Stora Enso Skoghall

Finansiärer

ÅForsk

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt