Sök

TEMPO

I projektet TEMPO Temperature Optimisation for Low Temperature District Heating across Europeutvecklas tekniska innovationer som gör det möjligt för fjärrvärme att fungera även vid lägre temperatur. Genom en temperatursänkning minskar värmeförlusten, och det blir möjligt att använda en större andel förnybar värme och restvärme som värmekälla. Användandet av dessa värmekällor kommer att vara avgörande för omställningen av nuvarande fjärrvärmesystem, och för att skapa nya system som är anpassade för hållbar energiförsörjning.

Om projektet

Projektperiod

Oktober 2017–oktober 2021

Projektledare

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Samverkanspartner

  • Energy Ville
  • NODA
  • Österrikiska tekniska institutet
  • Vattenfall
  • ENERIPE
  • A2A Calore & Servizi
  • Euroheat & Power
  • Solites
  • Thermaflex

Deltagande forskare från Högskolan i Halmstad

Helge Averfalk

Finansiär

Det finansieras via Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt