Sök

Universitet som samhällsbyggare

Projektet Universitet som samhällsbyggare avser studiet av universitetens betydelse för samhällsutveckling, som den bildas och skapas genom samverkan med externa aktörer, som delar av större förändringsprojekt i samhället, av typen Agenda 2030 eller ambitionen att skapa hållbar tillväxt.

Projektet fokuserar villkor bland svenska universitet men har jämförande ambitioner. Projektet ska generera forskning av hög internationell kvalitet och relevans, men också användbarhet och nytta för Vinnova, andra forskningsfinansiärer, forskningspolitik, universitet och andra aktörer strävar efter att öka forskningens samhälleliga betydelse och effekt. Projektet genomförs i form av ett stort antal fallstudier, av olika aspekter av universitetens samhällsroll, från studier av hur universitet rekryterar och befordrar personal till hur tekniköverföring sker, samverkan i olika större samhällsprojekt och liknande. De hålls samman av en gemensam teori och metodologi, som drar på en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Om projektet

Projektperiod

September 2019–november 2023

Finansiärer

Vinnova

Samverkanspartner

Vinnova. Detta är en av Vinnovas kunskapsplattformar där kunskapsutveckling och utbyte sker i nära samverkan med Vinnova.

Projektledare

 • Eugenia Perez Vico, Högskolan i Halmstad
 • Pauline Mattsson, Lunds universitet

Andra deltagande forskare

 • Linus Salö, Stockholms universitet
 • Sverker Sörlin, KTH
 • Ulrika Bjare, KTH
 • Mats Benner, Lunds universitet
 • Nina Cyrén Wormbs, KTH
 • Klara Müller, KTH
 • Emily Wise, Lunds universitet
 • Farzana Bashiri, Lunds universitet
 • Annika Ralfs, Lunds universitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt