Sök

Decarb City Pipes 2050

Dagens klimatförändringar kräver ett krafttag från politiker på alla nivåer. Decarb City Pipes 2050 är det första projektet som förenar städer över hela Europa i en strävan minskade koldioxidutsläpp och en utfasning av naturgasdriven uppvärmning.

Uppvärmning och nedkylning av byggnader ansvarar för ungefär häften av EU-ländernas energiförbrukning. Därför är en övergång till mer energieffektiva, förnyelsebara alternativ avgörande för att EU ska nå sina klimat- och energimål. Övergången kommer att ta tid, och därför behöver den påbörjas på en gång. Energisystemets ökande komplexitet ställer höga krav på städer, som ofta är dåligt rustade för att möta utmaningen.

Decarb City Pipes 2050 visar hur lokala myndigheter kan arbeta för att ställa om. Sju städer – Bilbao, Bratislava, Dublin, München, Rotterdam, Wien och Winterthur – slår sig samman för att lära av varandra och för att utveckla innovativa tillvägagångssätt tillsammans. De kommer att utveckla konkreta planer för övergången till hållbar uppvärmning, och med hjälp av forskare från till exempel Högskolan i Halmstad kommer de att arbeta för att förbättra policyer och utbilda offentliga tjänstemän. I förlängningen strävar man efter att kunna motivera över 80 andra städer att följa påbörja en liknande process.

Om projektet

Projektperiod

Projektet pågår fram till och med sommaren 2023.

Deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Deltagande städer

  • Bilbao
  • Bratislava
  • Dublin
  • München
  • Rotterdam
  • Wien
  • Winterthur

Projektpartners

  • Energy Cities
  • Utrecht University
  • Högskolan i Halmstad

Finansiering

Projektet finansieras av H2020.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt