Sök

Exergianalys

Exergi är ett begrepp som syftar på energins användbarhet, där inte enbart kvantitet utan även kvalitet värderas, och som kan användas för att energieffektivisera bland annat fjärrvärmesystem och industriprocesser.

Livscykelexergianalys är ett steg mot hållbar utveckling. Inom Högskolan i Halmstads exergiforskning har flera olika analyser genomförts, bland annat av fjärrvärmenät, solenergisystem och samhällen.

Om projektet

Deltagande forskare

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt