Sök Stäng

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet syftar till att utvärdera möjligheter och potential för att öka flexibiliteten i energisystemet genom att använda värmepumpande teknik kopplade till termiska nät.

Genom att medverka i IEA Heat Pumping Technologies – en organisation som arbetar mot säkerställa pålitlig, prisvärd och ren energi till sina 30 medlemsländer – syftar projektet till ett internationellt utbyte av kunskap inom området.

Energimyndigheten bedömer att projektet kan leda till att effekttoppar hanteras bättre och till lägre totalkostnad genom samspel och nätflexibilitet. Resultaten bedöms få bred internationell spridning och kompetensen är bred med viktiga avnämare närvarande.

Om projektet

Projektperiod

2020-12-01–2023-06-30

Projektledare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Andra deltagande lärosäten

Lunds universitet

Samverkanspartner

  • Francks Kylindustri
  • Göteborg Energi AB
  • Stockholm Exergi AB
  • Thermia AB
  • Utilifeed AB

Finansiärer

Statens energimyndighet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt