Sök

FORMILL – nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess

Detta projekt fokuserar på det akuta behovet att ersätta fossila material. I projektet undersöks möjligheten att öka förädlingsvärdet av biomassa genom att skala upp tillverkningen av produkter från det nyutvecklade biobaserade materialet Formill.

Materialet utvinns ur restströmmar från matsvamptillverkning i en typ av materialkomposition som använder svampmycel som bindemedel.

Syftet med projektet är att:

  • vidareutveckla processen för materialproduktionen,
  • utveckla och etablera en unik uppskalningsproces i form av en bikupemodell av tillverkare i materialet (kallade ”Formillerare”), samt
  • stegvis kompetensutveckla bikupetillverkningarna enligt strategin ”teaching the teachers”.

Målet är att skapa ett nätverk av licensierade Formillerare som kan tillverka produkter i materialet Formill för att öka förädlingsvärdet av biomassan och därmed bidra till ett biobaserat samhälle. Projektet förväntas leda till en etablerad tillgång till biobaserad råvara, ett cirkulärt logistikupplägg, utvecklad och validerad produktionsprocess för Formill, materialpatent, koncept för utbildning och certifiering av Formillerare, licensavtal utformade för licenstagande tillverkare, design- och produktionsmanual, hållbarhetsdeklaration för Formill, och lärandehandbok för företag som vill arbeta med hållbar produktutveckling – med utgångspunkt i projektets följeforskning, samt testförsäljning av de första utvecklade produkterna till slutkund.

Om projektet

Projektperiod

2022-05-01–2024-04-30

Finansiär

Vinnova

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Formsson AB
  • Loop Factory

Mer information

Vinnovas projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt