Sök

Formula Infinity

Trots många års ansträngningar för att öka intresset för inom vetenskap och teknik, har ingen betydande attitydförändring identifierats – särskilt antalet kvinnor som deltar i ingenjörsprogram förblir stadigt lågt, samtidigt som kraven från modern industri blir allt högre. Kanske är det dags att möta den nya generationen på deras hemmaplan? Det faktum att cirka 80 % av de svenska ungdomarna ser sig själva som gamers kan vara en möjlighet. Kan datorspel väcka slumrande ingenjörsdrömmar och förse framtida studenter med digital kompetens och en förståelse för högteknologiska system?

Formula Infinity är en racingsimulator som efterliknar riktig racing, där ingenjörsteamet är lika viktigt som föraren.

Visionen bakom Formula Infinity är att skapa ett pedagogiskt racingspel där spelare kan konstruera egna bilar och tävla mot varandra. Genom att kombinera e-sport med autentisk ingenjörsutbildning i en digital miljö strävar vi efter att skapa ett genuint intresse och förståelse för teknik, vetenskap och teknologi.

Röda racingbilar. Foto

Formula Infinity är en racingsimulator som efterliknar riktig racing, där ingenjörsteamet är lika viktigt som föraren. Varje maskinelement och elektronisk enhet är modellerad i en modern fysikmotor. Idén kan ses som en virtuell motsvarighet till det välkända konceptet Formula Student, där universitetsstudenter världen runt bygger riktiga racerbilar för att tävla. Formula Infinity handlar dock inte bara om tävlingsracing. Vi strävar efter att designa ett spel som är roligt och lärorikt - på alla nivåer och för alla åldrar!

Spelidé

En racerbil är ett system av flera samverkande delsystem och komponenter. Allt från sensorer, enskilda maskinelement och reglerkomponenter, till delsystem såsom t.ex. drivlina och datorsystem. Dessa samverkar i det fullskaliga systemet som utgör själva bilen. Att bemästra alla delar är svårt men inte omöjligt och kan kanske bli den yttersta utmaningen för en spelare av Formula Infinity. Denna typ av systemtänkande är svår att nå inom ramen för en ingenjörsutbildning och skulle därför kunna utgöra ett välkommet komplement i flera kurser. Konstruktionsarbetet av enskilda system bör dock kunna begränsas till renodlade arbetsrum för respektive teknikområde. Virtuella testlabb eller verkstäder för mekaniska, elektroniska och mjukvarusystem bör då finnas till hands.

I en virtuell verkstad finns allt du kan tänkas behöva. Bra lärare (virtuella ingenjörer) och interaktiva informationssystem med ingångar på olika nivåer som visar exempel och enklare lösningsförslag att utgå ifrån. Varje komponent ska ha sin egen dokumentation med bl.a. pedagogiska 3D ritningar, fysikaliska modeller och prislapp. För att möjliggöra upptäckarglädje och teknisk systemförståelse för alla så kan det behövas stödsystem som automatiskt simulerar konstruktionen i spelet. Detta ska ge direkta återkopplingar om betydelsen av komponentval och bjuda in till lek med teknik. Ett byte av delsystem bör kunna göras snabbt och enkelt för att sedan direkt testas på banor eller i virtuella labb. I denna process lär man sig också de tekniska termer och fackuttryck som är så viktiga för ingenjörer. Under ytan verkar såklart ”state of the art” modeller vars form och funktion tillhör den djupaste nivån i spelet. Detta ger en viktig helhetsbild även för specialister.

Till sin natur är bilsport en tekniksport där ingenjören är minst lika viktig som föraren. Varje bana är unik sett till utformandet av kurvor, raksträckor och backar. Lägger man också till möjligheten att skapa fantasifulla virtuella miljöer och vädereffekter ser vi att det finns ingenjörsmässiga utmaningar in i det oändliga. Varje bil är dock konstruerad för sin speciella tävlingsform och bantyp. Detta definierar den övergripande konstruktionen av bilen. Det är inte förrän föraren tillsammans med sitt team har tillgång till den specifika tävlingsbanan som de kan påbörja fininställningen av bilen för att nå optimal prestanda. 

Utöver själva tävlingsloppet kan många prestandatester också bli tävlingsmoment. Att vara ingenjör innebär att hitta den bästa lösningen utifrån en given ram av begränsande förutsättningar. Här kan t.ex. pris, miljö och vikt bli spännande och poänggivande moment. Ingenjörskonst kan också vara konstnärlig och vacker. Bilens design och uttryck är därför väl värt att bedöma.

En intressant möjlighet är att inledningsvis låta universitet och högskolor börja tävla mot varandra i nationella tävlingar. Detta skulle kunna skapa publicitet och på sikt möjligheter att införa öppna tävlingar där vem som helst kan få kvala in. I takt med att Formula Infinity sprids kommer också spelets community få en växande betydelse. Alla spelare ska kunna tävla och bygga bilar hemifrån, ensamma eller i team, parallellt med de officiellt tävlande. Här finns våra framtida studenter och ingenjörer. Ett av huvudmålen med Formula Infinity är ju att öka intresset för ingenjörskonst bland barn och ungdomar. 

Innehållet i Formula Infinity kommer att struktureras så att spelaren kan välja hur mycket interaktion hen vill ha med fordonet. Till exempel skulle en nybörjare köra en förbyggd bil
och lära sig grundläggande justeringar, som att ändra hjul- eller växelläge. När det tekniska intresset växer växer ska spelaren kunna utforska alla system i bilen med hjälp av en virtuell ingenjör. Bit för bit kan spelaren ändra bilens konstruktion, och på det sättet lära sig att designa en racerbil från grunden, i pedagogiska steg. För den tävlande spelaren ger drömmen att vinna lopp extra motivation.

Formula Infinity är:

  • en spelifierad inlärningsplattform som ökar intresset för ingenjörsvetenskap och teknik.
  • ett virtuellt undervisningsverktyg specifikt relaterat till utbildning inom teknik.
  • ett kommunikationsnätverk och en samhällsbyggande möjlighet mellan skolor och industri.

Deltagande organisationer och forskare

Högskolan i Halmstad

Hans Löfgren
Patrik Lilja

Blekinge Tekniska Högskola

Christian Johansson
Tobias Larsson
Johan Wall

Chalmers Tekniska Högskola

Ola Benderius

Högskolan i Gävle

Sören Sjöberg 

Högskolan Väst 

Mats Larsson 

Karlstads Universitet 

Kent Evermark 
Anders Gåård 
Tobias Pulls 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Ellen Bergseth 

Linköpings Universitet 

David Beuger 

Linnéuniversitetet 

Mats Almström 
Samir Khoshaba 
Andreas Linderholt 
Leif Petersson 

Luleå Tekniska Universitet 

Marcus Björling 

Mälardalens Högskola 

Anders Berglund 
Leo Hatvani 
Barrett Sauter 

Svenska Bilsportförbundet

Eric Stranne

Frilansande e-sportexpert

Petter Sjöstrand

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt