Sök

Forskning kring hälsa, smärta och prestation hos ungdomar på idrottsgrundskola

Projektet är en 6-årsuppföljning på doktorandprojektet No pain, no gain – smärta, livskvalitet och prestation hos ungdomar vid idrottsgrundskola, som blev färdig år 2020.

I projektet No pain, no gain – smärta, livskvalitet och prestation hos ungdomar vid idrottsgrundskola följde vi under tre år idrottande ungdomar på ett idrottsgymnasium i deras prestationsutveckling, mognadsgrad, upplevd smärta och generell hälsa som en del av ett större forskningsprojekt: Malmö Youth Sports Study (MYSS). Resultaten visar att smärta är relativt vanligt bland idrottande ungdomar, både hos flickor och pojkar, och att pojkar som mognade senare i förhållande till sina klasskamrater hade större risk för att rapportera smärta och presterade sämre på fysiska tester. För flickorna var smärta från flera ställen på kroppen en riskfaktor för att rapportera smärta även två år senare.

I uppföljningsprojektet följer vi upp ungdomarna efter ytterligare tre år. Ungdomar som satsar på en sport ses ofta som hälsosamma men riskerar samtidigt att utveckla långvarig smärta. Det är därför viktigt att föreningar, tränare och föräldrar känner till denna problematik och att förebyggande insatser sker bland ungdomar och unga vuxna så att smärta inte blir ett långvarigt tillstånd.

Om projektet

Projektperiod

2015–2026

Samverkansparter

Malmö Universitet

Projektledare

Andra deltagande forskare

Finansiärer

  • FoU Spenshult
  • Stolstickan
  • Region Halland
  • RLAS

Samverkanspartner

  • Idrottsvetenskap, Malmö universitet
  • Kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  • FoU Spenshult

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt