Sök

IEA DHC Annex TS5 – Integrering av förnybara energislag i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem

Huvudsyftet med projektet är att öka förståelsen för både tekniska och icke-tekniska frågor relaterade till integrering av mer förnybar energi i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Förnybara energikällor inkluderar till exempel storskalig solvärme, centrala värmepumpar, förnybara P2H-system, biomassa, geotermisk energi och stora värmelager i kombination med kraftvärme och överskottsvärme.

Projektet sammanför ett brett spektrum av europeisk och internationell expertis inom området och verkar under följande huvudmål:

 • Få kunskap om och utveckla förbättrade lösningar för teknisk och operativ integrering av förnybara energislag i befintliga traditionella och moderna fjärrvärme- och fjärrkylasystem
 • Tillhandahålla praktisk kunskap om projektutveckling, tekniska lösningar och affärsmodeller för integrering av mer förnybar energi i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem.
 • Utveckla och uppvisa innovativa demonstrationsanläggningar som drivs av marknadsaktörer inom fjärrvärme- och fjärrkylasektorn i samarbete med aktörer på marknaden för förnybara energislag (för både tekniska och organisatoriska lösningar).
 • Utveckla avancerade instrument för att ta itu med icke-tekniska marknadshinder och marknadsmöjligheter.
 • Få på plats förnybara värmekällor som miljövänlig och utsläppsfri värmegenererings-teknik för fjärrvärme- och fjärrkylasektorn.

Projektets huvudsakliga målgrupper är:

 • Värmeleverantörer och nätoperatörer (som kunskapsmottagare, ägare och investerare av demonstrationsanläggningar).
 • Teknikleverantörer, planerare och tjänsteleverantörer inom fjärrvärme- och fjärrkylasektorn
  Nationella och regionala myndigheter (rättsliga ramar, stödinstrument etc.) samt lokala myndigheter.
 • Medborgare och slutanvändare av fjärrvärme och fjärrkyla.

Om projektet

Projektperiod

 • 2021–2024

Projektledare

Andra deltagande forskare

Högskolan i Halmstad

Finansiärer

 • Task sharing

Projektet koordineras av AGFW - The German Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP.

 


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

Relaterat

Här kan redaktören placera information som kan anses vara relaterad till innehållet på sidan.