Sök

Kan värmebehandling av biomassa och biologisk kontroll under markytan möjliggöra återvinning vid kontroll av främmande invasiva växter?

För närvarande kontrolleras invasiva främmande växter med metoder som producerar biomassa som måste antingen förpackas i plastpåsar för transport till förbränning, placeras i deponi eller grävas ner djupt. Detta system medför icke-hållbara och kostsamma transporter som kan förväntas öka i framtiden.

För närvarande kontrolleras invasiva främmande växter med metoder som producerar biomassa som måste antingen förpackas i plastpåsar för transport till förbränning, placeras i deponi eller grävas ner djupt. Detta system medför icke-hållbara och kostsamma transporter som kan förväntas öka i framtiden. Syftet med projektet är att utveckla miljövänliga och ekonomiskt effektiva metoder för kontroll och hantering av klonala invasiva främmande växter.

Projektet kommer att utvärdera potentialen för att omsätta biomassa av invasiva främmande växter genom kompostering istället för deponering, där bland annat värmebehandling av rhizommaterial testas. Dessutom ska projektet undersöka ovan- och underjordiskt bete i form av grisbete som metod för biologisk bekämpning av invasiva främmande växter som parkslide på plats.

Ett foto på parkslide. Grön växt.

Om projektet

Projektperiod

2021–2024

Projektledare

Tina D’Hertefeldt, universitetslektor, Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

Andra deltagande forskare

  • Ola Wallberg, professor, Lunds universitet
  • Federico Gomez, professor, Lunds universitet
  • Ingela Löfqvist, rådgivare, Hushållningssällskapet

Finansiärer

  • Formas
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Havs- och vattenmyndigheten

Samverkanspartner

  • Lunds universitet
  • Hushållningssällskapet
En närbild på ett grönt blad med vattendroppar på. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt