Sök Stäng

Konfigurationer för energiomställning – hur kombinationer av företagsinterna och -externa faktorer skapar förutsättningar för etablerade energiföretag att implementera radikal innovation

Denna studie är en kvalitativ jämförande analys av 20–50 svenska regionala etablerade energiföretag som har implementerat eller förkastat radikala innovationer i omställningen till ett mer hållbart energisystem.

Omställningen till ett mer hållbart energisystem kräver att etablerade energiföretag implementerar innovationer som är radikala jämfört med företagens befintliga kompetensbas eller marknadsförhållanden.

Forskning om hur faktorer påverkar etablerade företags benägenhet att implementera radikala innovationer visar på att det finns komplexa samband. Denna studie erbjuder ett nytt sätt att förstå denna komplexitet genom att genomföra en kvalitativ jämförande analys av 20–50 svenska regionala etablerade energiföretag som har implementerat eller förkastat radikala innovationer. Detta gör det möjligt att systematiskt studera hur faktorerna påverkar som en helhet.

Istället för att söka efter generella enskilda lösningar eller särskilda kritiska faktorer, kommer detta projekt att erbjuda flera olika framgångsrika kombinationer av faktorer som indikerar framgångsrika men specifika förutsättningar för regionala etablerade energiföretag att framgångsrikt implementera radikala innovationer.

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-02-01–2025-06-31

Projektledare

  • Rebecca Lindman, IVL Svenska Miljöinstitutet

Deltagande forskare från Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

  • IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiärer

  • Energimyndigheten

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt