Sök

Konfigurationer för energiomställning

Projektets fokus är hur kombinationer av företagsinterna faktorer och externa faktorer skapar förutsättningar för etablerade energiföretag att implementera radikal innovation.

Omställningen till ett mer hållbart energisystem kräver att etablerade energiföretag implementerar innovationer som är radikala jämfört med företagens befintliga kompetensbas eller marknadsförhållanden. Forskning om hur faktorer påverkar etablerade företags benägenhet att implementera radikala innovationer visar på att det finns komplexa samband.

Denna studie erbjuder ett nytt sätt att förstå denna komplexitet genom att genomföra en kvalitativ jämförande analys av 20-50 svenska regionala etablerade energiföretag som har implementerat eller förkastat radikala innovationer. Detta gör det möjligt att systematiskt studera hur faktorerna påverkar som en helhet. Istället för att söka efter generella enskilda lösningar eller särskilda kritiska faktorer, kommer detta projekt att erbjuda flera olika framgångsrika kombinationer av faktorer som indikerar framgångsrika men specifika förutsättningar för regionala etablerade energiföretag att framgångsrikt implementera radikala innovationer.

Om projektet

Projektperiod

2022-02-01–2025-01-31

Projektledare

Kersti Karltorp, IVL Svenska Miljöinstitutet

Deltagande forskare

Eugenia Perez Vico, Högskolan i Halmstad

Anders Hylmö, Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiär

Energimyndigheten

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt