Sök

Ny systemlösning för biokraftvärme

Syftet med det här projektet är att vetenskapligt värdera ett nytt kinesiskt koncept för kraftvärmeverk avseende svenska marknadsvillkor med biobränsle som bränsle.

Kina använder mest kol. Förbättringen bygger på att använda absorptionsvärmepumpar för kraftvärmeverkets värmeleverans. Nyhetsvärdet i det här projekt kommer att vara bedömning av hur den nya kinesiska kraftvärmetekniken kan anpassas till typiska svenska biokraftvärmeverk.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt