Sök

nZEBRA

Projektet nZEBRA:s syfte är att utveckla en sommarskola om klimatneutrala byggnader, för att möta nya krav på komplexa förhållanden och nära-noll-energi-byggnader. Detta innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära noll. Kursen ska vara på avancerad nivå, ge högskolepoäng, och bestå av så kallad blended learning, det vill säga en blandning av lärmiljöer.

Kursen är interdisciplinär och utmaningsdrivande till sin natur och vill göra det möjligt för masterstudenter inom arkitektur, bygg- och energiingenjörsutbildningar och liknande att designa innovativa lösningar för klimatneutrala byggnader. Med kursen kommer vi att möta marknadens behov av högkvalificerade professionella inom fältet och därigenom bidra till det globala arbetet att mildra klimatförändringen.

Det metodologiska ramverket kommer att skapas i samverkan och baseras på fältstudier, digitala enkäter, fokusgrupper, intervjuer och designtänk. I kursinnehållet inkluderas teori, problembaserad inlärning samt projektbaserad inlärning för att aktivera studenterna. ToT-verktyg (Training of Trainers) ska designas för att möta behov av träning i mjukvara som BIM/BEM och problembaserad inlärningspedagogik.

Lärandeaktiviteterna kommer att validera denna innovativa kurs med blandade lärmiljöer inom forskningen, företagande och studenter. Resultatet av nZEBRA-projektet förväntas vara en attraktiv sommarskola för avancerade studier om nära-noll-energi-byggnader. Den kommer att ha antagningskrav, bygga på aktivitetsbaserad pedagogik med uppgifter på individnivå och i grupp samt finnas vid flera universitet/högskolor.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-09-01–2026-08-31

Projektledare

Samverkanspartner

  • Technische Universität Hamburg
  • Lunds tekniska högskola
  • Three o'clock Paris
  • HEP ESCO Zagreb
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Finansiärer

  • Erasmus+

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt