Sök

Ranagård 4GDH

HEM ska bygga ut fjärrvärmen till 400 nya lägenheter i stadsdelen Ranagård i Halmstad, genom att använda en ny vässad systemlösning som använder betydligt lägre temperatur än i dagens fjärrvärmesystem.

Systemlösningen har utvecklats vid Högskolan i Halmstad, men inte testats i full skala. Nyttan med den nya tekniken är lägre kostnader för den förnybara, återvunna och lagrade värmen i framtidens fjärrvärmesystem. Högskolan i Halmstad står för två forskningsanalyser för kvalitetssäkring i projektet. Den första syftar till att kartlägga acceptans och identifiera hinder som kan uppstå vid införande av ny teknik. Den andra avser en kvalitetssäkring av den nya fjärrvärmetekniken så att intentionerna med den nya tekniken implementeras fullt ut.

Det transdisciplinära projektet drivs tillsammans av Högskolan i Halmstad, Halmstad Energi & Miljö (HEM) och Malmö Universitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt