Sök

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Detta projekt genomför fallstudier för tre fjärrvärmesystem, och avser att bland annat generera en databas och kartor över svenska fjärrvärmenät som har relativt bra förutsättningar för systemlösningar med storskalig solvärme och säsongslagring.

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt under det sista årtiondet och tekniken har kommersialiserats till exempel i Danmark med över 150 installationer. Systemlösningar med hög andel solenergi och säsongslagring i form av stora groplager finns idag i ett flertal fjärrvärmesystem. De ekonomiska förutsättningarna i Sverige är inte lika bra idag jämfört med till exempel 1990-talet, men mycket talar för att ökad konkurrens om biomassa kommer att leda till högre priser för bioenergi och därmed bättre lönsamhet för solvärme framöver.

Detta projekt tar avstamp i ett mindre antal tidigare identifierade fjärrvärmesystem med bra förutsättningar för storskalig solvärme med säsongslager och genomför med utgångspunkt i dessa teknoekonomiska fallstudier för tre fjärrvärmesystem i vilka en speciell systemlösning appliceras (en kombination av koncentrerande och plana solfångare samt säsongslagring i form av groplager).

Resultaten från dessa fallstudier extrapoleras i ett geografiskt informationssystem för att med hjälp av spatial analys se hur många liknande system som skulle kunna vara realistiskt genomförbara i Sverige. Projektet avser att bland annat generera en databas och kartor över svenska fjärrvärmenät som har relativt bra förutsättningar för liknande systemlösningar med storskalig solvärme och groplager.

Om projektet

Projektperiod

2022-10-01–2024-12-31

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektledare

Chris Bales, professor i energiteknik, Högskolan i Dalarna

Andra deltagande forskare

Samverkansparter

  • Högskolan i Dalarna
  • Benjamin Ahlgren, Absolicon Solar Collector AB
  • Joakim Byström, Absolicon Solar Collector AB

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt