Sök

Utveckling av optimala våtmarker för främjandet av multipla ekosystemtjänster

I ett framtida klimat med frekventa extrema väderhändelser kommer ekosystemtjänsten vattenretention att öka i betydelse för samhället, särskilt i regioner där regn redan är oregelbundet och risk för torka stor. Det är därför viktig att utforma våtmarker för hög vattenmagasinering.

Den genererade kunskapen från det här projektet är relevant för bevarandet av nuvarande och framtida våtmarksekosystemfunktion och ökar därmed Sveriges framtida hållbarhet och anpassningsförmåga till klimatförändringar.

Två personer i ett snölandskap.

Även på vintern när det är snö i våtmarken pågår arbetet med nätverkande och underhåll.

Vi behöver förstå hur vattenmagasinering kan maximeras parallellt med andra livsviktiga ekosystemtjänster, så som vattenrening. Projektet kartlägger hur hydrologisk regim och optimerad vattenmagasinering påverkar näringsavskiljning och syftar till att ge rekommendationer kring våtmarkers utformning och restorering för multifunktionella våtmarker i ett framtida klimat.

Projektet säkerställer våtmarksfunktion även under ett framtida klimat genom att:

  1. Undersöka hur våtmarker optimerade för hög vattenmagasinering fungerar när det gäller näringsavskiljning.
  2. Ta reda på vilka underliggande mekanismer som driver båda ekosystemtjänster under ett växlande klimat.
  3. Ge rekommendationer för våtmarksdesign som optimerar vattenmagasinering och vattenrening.

Genom att kombinera analys av empiriska data från stora våtmarker över olika geografiska regioner, från experimentvåtmarker och litteratur kommer vi att kunna utveckla en ”best practice guide” för våtmarksdesign för att hjälpa prioritera var och hur – i relation till sin geografiska lokalisering – våtmarker ska implementeras för optimerad våtmarksmultifunktionalitet. Vår forskning kommer att hjälpa avnämare att öka vattenmagasinering och samtidigt främja vattenrening.

Den genererade kunskapen från det här projektet är relevant för bevarandet av nuvarande och framtida våtmarksekosystemfunktion och ökar därmed Sveriges framtida hållbarhet och anpassningsförmåga till klimatförändringar.

Ett fotografi av en våtmark.
Montage av tre fotografier föreställande personer i våtmark

Arbetet i våtmarkerna har inletts. Här syns Stefan Weisner och Josefin Nilsson som återställer de överväxta våtmarkerna till standardiserad volym. Bilderna tagna 27 November 2020 (c) Antonia Liess.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt