Sök

Anpassad Fysisk Aktivitet ‒ Samverkan och innovation för ökad delaktighet och tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa

Forskning påvisar att barn med funktionsnedsättning har sämre hälsotillstånd än barn utan funktionsnedsättning i Sverige. Skolan möter alla barn i den arena som bäst påverkar elever med funktionsnedsättningar i delaktighet i fysisk aktivitet och aktiv, hälsosam livsstil.

Om projektet

Projektperiod:

 • Pågående. Ansökan har inskickats HT 2021 och VT 2022.

Anslagsgivare:

 • Vinnova-Utmaningsdriven Innovation Steg 1. (Ansökan HT 2021).
 • Skolforskningsinstitutet. (Ansökan VT 2022).

Partner/samverkan:

 • Högskolan i Halmstad
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Svenska Parasportförbundet
 • Skolforskningsinstitutet
 • Eleiko Group AB
 • Rantzows-Unisport AB
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Syd Dansk Universitet, Danmark, arkitekter m fl.

Projektdeltagare:

Länkar till publicerade artiklar

Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health ‒ ‘I feel that I cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360

Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12 Länk till annan webbplats..

Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., & Ring, M. (2020). The co-development of inclusive tools in physical education for pupils with and without disabilities. Publicerad i "Sport in Society". Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt