Sök

Anpassad Fysisk Aktivitet - Samverkan och innovation för ökad delaktighet och tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa

Forskning påvisar att barn med funktionsnedsättning har sämre hälsotillstånd än barn utan funktionsnedsättning i Sverige. Skolan möter alla barn i den arena som bäst påverkar elever med funktionsnedsättningar i delaktighet i fysisk aktivitet och aktiv, hälsosam livsstil.

Projektet bidrar till ökad kunskap och förståelse kring viktiga faktorer som möjliggör att elever med funktionsnedsättning får förutsättningar till delaktighet i lärande om, genom och i fysisk aktivitet i idrott och hälsa. Det gör skillnad för barn med funktionsnedsättning i förbättrad hälsa, ökade självförväntningar och större tilltro till egna förmågor. Samverkan för hållbar kunskapsutveckling om barn med funktionsnedsättning och inkluderande undervisning skapar mervärden för skola, akademi, myndighet och näringsliv.

Om projektet:

Syftet är att genom samverkan och innovation bidra till utveckling, genomförande och utvärdering av en utbildningsmodell för ökad tillgänglighet och delaktighet i undervisningen i idrott och hälsa. Det finns stort intresse att utveckla kunskap och metoder för utbildning av elever och lärare i skolan från ett inkluderande perspektiv. Samhällsaktörerna i projektet kompletterar varandra med olika kunskapsområden och investeringar. En viktig utgångspunkt är att på olika skolor beforska, lyssna till elevers röster, elevers lärande och inkludering för att hitta innovativa perspektiv att främja delaktighet och tillgänglighet.

Projektperiod:

 • Ansökan inskickas Ht 2021 och Vt 2022

Anslagsgivare:

 • Vinnova-Utmaningsdriven Innovation Steg 1. (ansökan Ht 2021).
 • Skolforskningsinstitutet. (ansökan Vt 2022).

Partner/samverkan:

 • Högskolan i Halmstad
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Svenska Parasportförbundet
 • Skolforskningsinstitutet
 • Eleiko Group AB
 • Rantzows-Unisport AB
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Syd Dansk Universitet, Danmark, arkitekter m fl.

Projektdeltagare:

Länkar till publicerade artiklar

Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health- ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360

Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12. https://doi:10.5507/euj.2019.013 Länk till annan webbplats.

Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., & Ring, M. (2020). The co-development of inclusive tools in physical education for pupils with and without disabilities. Published in "Sport in Society". https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1819243 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt