Sök

Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla och utvärdera ett individanpassat digitalt stöd för att underlätta arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa.

Forskningsprojektet är ett samverkansprojekt med Lunds universitet, Region Skåne och Linnéuniversitetet och Högskolan i Halmstad och forskningen utgör en del av verksamheten i Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Projektledare är Ulrika Beijerholm, professor Lunds universitet.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2017–2020

Anslagsgivare:

  • Forte

Partner/samverkan:

  • Lunds universitet
  • Region Skåne
  • Linnéuniversitetet

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt