Sök

Digital hälsa och Covid-19

Om hur digitala hälsoapplikationer har kommunicerats i Norden och vilka frågor kring digitala hälsostrukturer som har uppkommit när initiativen gestaltats i en svensk mediekontext.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att belysa hur de nordiska ländernas strategier kring användningen av Corona-appar har uttryckts i den allmänna debatten och på vilket sätt de olika strategierna skiljer sig åt. I en jämförande studie analyseras hur digitala hälsoapplikationer har kommunicerats i de fem nordiska länderna och vilka frågor kring digitala hälsostrukturer som har uppkommit när initiativen gestaltats i en svensk mediekontext.

Projektperiod:

  • 2021

Anslagsgivare:

  • CVHI

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt