Sök

Digitaliseringens konsekvenser och digitalt missbruk – orsak till oro?

Digitaliseringens konsekvenser och digitalt missbruk – orsak till oro? (DIGMIS) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att undersöka hur närvarande negativa konsekvenser av digitaliseringen, inkluderat "digitalt missbruk" är som psykosocialt problem inom grundskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt