Sök

Ecology of Dual Career – Exploring Dual Career Development Environments (DCDEs) across Europe (ECO-DC)

Projektet syftar till att mäta utvecklingsmiljöernas framgång för elitidrottare med dubbla karriärer i Europa.

Syftet med projektet

  • Att identifiera och klassificera olika typer av utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer runtom i Europa och definiera kriterier för dess effektivitet 
  • Att identifiera faktorer inom utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer som bidrar till dess framgångsrika funktion genom ingående fallstudier av utvalda miljöer runtom Europa. 
  • Att utveckla och testa ett instrument för att mäta framgången och effektivitet i en utvecklingsmiljö för dubbla karriärer 
  • Att förse rekommendationer för optimering av utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer.

  Projektperiod:

  • 2017–2019

  Anslagsgivare:

  • Erasmus
  • EU

  Projektdeltagare:

  • Sju länder (Belgien, Danmark, Finland, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien) med sju forskningspartner och nio experter.
  • Från Sverige: Högskolan i Halmstad (forskningspartner) och Riksidrottsförbundet (expertpartner).
  • Koordinator: Liverpool John Moore University, Storbritannien

  Kontaktpersoner:

  uppdaterad

  Kontakt

  Dela

  Kontakt