Sök

Fysisk aktivitet på recept för barn

Projektet utvärderade en implementering av en samverkansintervention mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och den lokala idrottsrörelsen för att främja och öka fysisk aktivitet, social tillhörighet och delaktighet bland barn i behov av särskilt stöd. Projektet är numera avslutat.

Om projektet

Projektperiod:

2016-01-01-2022-12-31

Anslagsgivare:

  • CVHI
  • Region Halland

Partner/samverkan:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Halland
  • Hallands Idrottsförbund
  • Lokala idrottsföreningar i Halland
  • Region Halland, avdelning för kunskapsstyrning

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt