Sök

Give Me a Break – digitalt kamratstöd för barn med cancer

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om sociala interaktioners betydelse för barn i utsatta situationer samt att utveckla system för kamratstöd mellan barn i behov av särskilt stöd. Forsknings­projektet använder sig av en deltagarstyrd design där forskarna arbetar tillsammans med barn från målgruppen.

Projektperiod:

 • 2011–2017

Anslagsgivare:

 • Vetenskapsrådet
 • Barncancerfonden
 • Forte
 • Formas
 • Vinnova
 • KK-stiftelsen
 • Svensk Sjuksköterskeförening

Partner/samverkan:

 • Region Skåne
 • Region Halland
 • Hello There
 • CP+B Europe
 • CELL
 • Carmona AB

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt