Sök

GoFAR

I GoFAR kommer forskare inom psykologi, interaktionsdesign och maskininlärning tillsammans med två hälsoprojekt inom vårdsektorn och aktörer från näringslivet studera hur vi kan vidareutveckla evidensbaserade digitala stödverktyg för motivation till fysisk aktivitet från det tidigare innovationsprojektet GoDIS.

Syftet med projektet

Projekten inom vårdsektorn är Hälsocoach Online hos Västra Götalandsregionen och Satsa Friskt på Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun. Aktörerna som projektet samarbetar med från näringslivet är Health Profile Institute, Kairos Future och Sport Competence.

Syftet är att skapa kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva lösningar som kan stimulera motivation till hållbar beteendeförändring på folkhälsonivå, förbättra hälsa och välbefinnande och därmed minska vårdbehov, samt förebygga digitalt utanförskap. Projektet syftar till att stärka svensk konkurrenskraft genom att nyttiggöra ett personcentrerat hälsofrämjande digitalt koncept baserat på motivationsteori som kan få genomslag på folkhälsonivå och användas inom olika arenor som sjuk-, frisk- och egenvård, företagshälsovård, skola, äldreomsorg, etc., samt förändrade riktlinjer för folkhälsopolicy inom digitala informationssystem med vetenskaplig kvalitetssäkring av tjänster inom e-hälsa.

Projektledare är Karin Weman Josefsson, fil dr psykologi.

Projektperiod:

  • 3 maj 2019–4 februari 2020

Anslagsgivare:

  • Vinnova

Partner/samverkan:

  • Västra Götalandsregionen
  • Halmstads kommun
  • Health Profile Institute
  • Kairos Future
  • Sport Competence
De elva projektdeltagarna står i solen på en grön gräsmatta framför blommande buskar. Foto.

Projektdeltagarna i forskningsprojektet GoFar


Projektdeltagare:

Läs mer

Innovationsprojektet GoDIS Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt