Sök

Health Sharing Cooperative (HSC)

Det övergripande syftet är att skapa en digital mötesplats för utbyte av hälsotjänster utanför den traditionella vårdstrukturen, där äldre personer som är ofrivilligt ensamma kan mötas för att utbyta enklare hälsotjänster.

Projektperiod:

  • 2015–2017

Anslagsgivare:

  • Vinnova

Partner/samverkan:

  • Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
  • Handelshögskolan, Göteborgs universitet
  • EVRY Consulting

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt