Sök

Kan du se framtiden?

”Kan du se framtiden?” är ett forskningssamarbete där forskarna ska undersöka om fysisk träning kan förebygga och minska negativa hälsoeffekter hos personer med ögonsjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration, även känd som åldersförändringar i gula fläcken. Projektet har fått 8,1 miljoner danska kronor från Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Logotyp för Interreg, Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Befolkningen i de nordiska länderna blir allt äldre och därmed drabbas fler av åldersrelaterad makuladegeneration (eng. Age-related Macular Degeneration, AMD) som innebär åldersförändringar i ögats gula fläck. Det dansk-svenska samarbetsprojektet ska undersöka om ökad fysisk aktivitet kan förebygga och minska negativa hälsoeffekter hos personer med AMD.

Anledning till att åldersförändringarna uppstår är oklart, men risken att drabbas ökar ju äldre man blir och AMD är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år. När en persons syn blir nedsatt kan följden bli begränsningar i vardagen, med ökad isolering och minskad fysisk aktivitet. Det i sin tur kan ge försämrad muskelstyrka och balans med risk för fall och fallskador. Projektet kan vara med och utveckla kunskaper som bidrar till att personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration får ett gott och jämlikt liv.

Om projektet

Interregprojektet ”Kan du se framtiden?” är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark. I Danmark deltar Själlands universitetssjukhus och Köpenhamns universitet, och i Sverige Malmö universitet och Högskolan i Halmstad.

Samarbetet är ett initiativ taget av Danmark som kontaktade Högskolan i Halmstad där en av två specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning ögonsjukvård/oftalmologisk omvårdnad i Sverige finns. Vid Högskolan i Halmstads forskningsmiljö Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) finns en samlad expertkompetens med forskare inom hälsovetenskap, oftalmologisk omvårdnad, idrottsvetenskap, pedagogik och hälsoekonomi.

Danmarks del av projektet syftar till att ta reda på om motion kan fördröja utvecklingen av AMD och därmed synnedsättningen. Den svenska delen av projektet har som syfte att främja hållbart deltagande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram för att främja hälsa samt verka för ökat välbefinnande, synrelaterad livskvalitet och social gemenskap hos personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Högskolan i Halmstad bidrar även med expertkompetens inom hälsoekonomi.

Äldre man använder läsverktyg för att läsa en tidning. Foto.

Projektperiod:

Januari 2021–september 2022

Anslagsgivare:

  • Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Partner/samverkan:

Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Danmark. I Danmark deltar Själlands universitetssjukhus och Köpenhamns universitet, och i Sverige Malmö universitet och Högskolan i Halmstad.

Projektdeltagare:

Själlands universitetssjukhus är projektansvarig med professor Torben Lykke Sørensen som huvudprojektledare.

Vid Högskolan i Halmstad leds projektet av:

Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad

Övriga medverkande:

Vid Malmö universitet deltar universitetslektor Åsa Alftberg

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt