Sök

Lärande och innovation i Leader (LIN)

Leader ger EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt på landsbygden över hela Sverige, men har svårt att uppvisa långsiktiga effekter. Många goda projektresultat riskerar att rinna ut i sanden utan EU-pengar. Svagheten med projektformens temporära resultatlogik lyfter behovet av ökad kunskap om kopplingen till effekter i den permanenta verksamheten som finns kvar när projekttiden är slut.

Om projektet

Projektperiod:

  • Januari 2019 – december 2020

Anslagsgivare:

  • Jordbruksverket

Partner/samverkan:

  • Leader Halland (Lokalt Ledd Utveckling Halland)
  • Leader Sjuhärad
  • Leader Linné
  • Leader Västra Småland
  • Leader Bohuskust och Gränsland

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt