Sök

Samverkan och innovation kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med och utan funktionsnedsättningar i skolan

Forskningen påvisar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hanteringen av dessa frågor är begränsad. Projektet ville bidra till att öka tillgängligheten och delaktigheten inom området idrott och hälsa för barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan genom en samverkan med olika samhällsaktörer.

Om projektet

Projektperiod:

 • 2020–2022

Anslagsgivare:

 • Chalmers tekniska högskola

Partner/samverkan:

 • Högskolan i Halmstad, HH-innovation
 • Halmstads kommun
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
 • Svenska Parasportförbundet
 • Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
 • Skolforskningsinstitutet
 • Företag som tillverkar idrottsprodukter
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), arkitekter.

Projektdeltagare:

Länkar till publicerade artiklar:

 • Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health- ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360, DOI: 10.1080/13573322.2017.1394837
 • Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12. https://doi:10.5507/euj.2019.013
 • Kristén, L., Klingvall-Arvidsson, B., & Ring, M. (2020). The co-development of inclusive tools in physical education for pupils with and without disabilities. Published in "Sport in Society". https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1819243

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt