Sök

SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder

SCREAM-projektet syftade till att utforska perspektiv på suicidalitet där akuta suicidala episoder var i fokus genom att tillämpa en modell från olycksfallsforskning.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2012–2019

Anslagsgivare:

  • Göteborg Center för Personcentrerad Vård (GPCC)
  • Göteborgs universitet, ALF

Partner/samverkan:

  • Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Region Halland

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt