Sök

Bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning: kvinnors, partners och vårdgivarens perspektiv

Bäckenbottenskador efter vaginal förlossning är vanligt förekommande, men trots det finns det kunskapsluckor gällande prevention, diagnostik, handläggning och behandling av skadorna. Det finns även kunskapsluckor i forskningen när det gäller kvinnors erfarenheter av att vara drabbad, men också hur partnern och vardagslivet påverkas. Därför är det viktigt att utveckla kunskaper som kan bidra till förbättrad kvinnohälsovård, vilket i sin tur främjar kvinnors och deras familjers hälsa och välbefinnande.

Om projektet

Forskningsprojekt syftar till att öka kunskap och förståelse för bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning samt hur komplikationerna erfars av kvinnan och hennes partner. Vidare studeras nuvarande praxis inom hälso- och sjukvården avseende information och handläggning av bäckenbottenkomplikationer. Forskningens fokus är symptomatiskt genitalt framfall och levatorskador. För att bidra till kunskapen samlar projektet in olika perspektiv där kvinnor, deras partner och representanter för professionen intervjuas.

Projektet består av tre delarbeten där följande syften ställs:

  1. Att utforska fertila kvinnors erfarenheter av att drabbas av symtomatisk genital prolaps efter en vaginal förlossning (Mirskaya et al., 2019).
  2. Att utforska partners erfarenheter och upplevelser av hur symptomatisk genital prolaps efter en vaginal förlossning påverkar hälsa och vardagsliv.
  3. Att utforska vårdgivares erfarenheter av praxis avseende bäckenbottenkomplikationer efter vaginal förlossning, specifikt symtomatisk genital prolaps och levatorskada.

Projektperiod:

  • 2020–

Anslagsgivare:

  • Akademin för hälsa och välfärd
  • Sparbankensstiftelse Varberg, Efterfrågad forskning, Varbergs Sparbank

Projektdeltagare:

  • Maria Mirskaya, doktorand i hälsa och livsstil, Högskolan i Halmstad
  • Ing-Marie Carlsson, huvudhandledare, docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
  • Eva-Carin Lindgren, biträdande handledare, professor i idrottsvetenskap, Högskolan i Halmstad
  • Anna Isaksson, biträdande handledare, docent i sociologi, Högskolan i Halmstad

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt