Sök

Den endimensionella människan – perspektiv och föreställningar inom journalistik och psykiatri

Om bakomliggande orsaker och mediers roll och ansvar i rapporteringen kring psykisk ohälsa och sjukdom.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att beskriva och analysera perspektiv och föreställningar om psykisk sjukdom och ohälsa. Journalister (med särskilt ansvar för frågor kring hälsa, medicin och vetenskap) och psykiatrisjuksköterskor intervjuas om hur de ser på bakomliggande orsaker, behandlingsformer och om hur de själva söker information om kunskapsutvecklingen inom området. I studien behandlas även deras syn på mediers roll och ansvar i rapportering kring psykisk ohälsa och sjukdom. Ytterligare ett syfte är att analysera och beskriva diskurser om psykisk ohälsa och antistigmaarbete inom ramen för en lokal mediekontext.

Anslagsgivare:

  • CVHI

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt