Sök Stäng

Dubbla karriärer vid svenska idrottsuniversitet – en longitudinell studie om elitidrottande studenters upplevelser

Syftet med detta nationella projekt i samarbete med Riksidrottsförbundet är att under fyra år följa elitidrottande studenters upplevelse av en dubbel karriär, det vill säga att kombinera elitidrott och högskolestudier, vid Riksidrottsuniversitet (RIU) eller Elitidrottsvänliga lärosäte (EVL).

Detta är en fortsättning på ett projekt som pågick under 2020–2022 med samma fokus. Genom en årlig ”RIU/EVL-barometer” baserad på nationella strategier och internationell forskning följs elitidrottande studenter och deras:

  1. kompetenser och copingstrategier,
  2. fördelar och hinder med dubbla karriärer,
  3. stöd,
  4. hälsa och välbefinnande, och
  5. tillfredställelse med dubbel karriär och stöd vid RIU/EVL.

Projektets delresultat rapporteras årligen till samtliga 21 RIU-/EVL-lärosäten i Sverige och till Riksidrottsförbundet för att bidra till utvecklingen av stöd till elitidrottande studenter vid lärosäten runtom i Sverige.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023–2026

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Samtliga RIU-/EVL-lärosäten i Sverige (21 stycken)

Finansiärer

  • Riksidrottsförbundet, genom samarbete med Högskolan i Halmstad som Riksidrottsuniversitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt