Sök

Erasmus+Sport project: Dual Careers for Mental Health (DC4MH)

DC4MH syftar till att utveckla och optimera stödstrukturer för att idrotts och utbildningsorganisationer skall kunna stötta idrottare som har dubbla karriärer.

Syftet med projektet

Fyra arbetspaket har skapats baserat på projektets syfte som är att utveckla, implementera, och utvärdera evidens-baserade rekommendationer för promotion av psykisk hälsa. Dessa arbetspaket är fokuserade på:

(a) Strukturer för promotion av psykisk hälsa i organisationer som har idrottare med dubbla karriärer,

(b) Monitorering av psykisk hälsa,

(c) Kunskap om psykisk hälsa

(d) Strategeier för att främja psykologisk motståndskraft

Rekommendationerna som utvecklas och implementeras inom projektet kommer att hjälpa organisationer som har idrottare med dubbla karriärer att optimera sina stödstrukturer för att främja en hälsosam kombination av elitidrott och studier.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt