Sök

Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin påverkade oss alla. Men kunskapen om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) påverkats är mycket begränsad. Vi saknar också kunskap kring effekter för deras föräldrar, syskon, gode män och personal.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt