Sök

Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin påverkade oss alla. Men kunskapen om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkats är mycket begränsad. Vi saknar också kunskap kring effekter för deras föräldrar, syskon, gode män och personal.

Information om projektet

Partner/samverkan

Projektet är ett internationellt forskningssamarbete där Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola i Stockholm deltar från Sverige. Sammanlagt 19 olika länder deltar i studien som samordnas av forskare på Irland. Nationellt samverkar vi med forskare från Umeå Universitet, Jönköping University och Malmö stad.

Projektdeltagare

Publikationer

Linehan C, Araten-Bergman T, Baumbusch J et al. (2020) COVID-19 IDD: A global survey exploring family members’ and paid staff’s perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities and their caregivers. [version 2; peer review: 2 approved]. HRB Open Res 2020, 3:39 Länk till annan webbplats.

Tideman, M, Björne, P, Appelgren, M, Aspling, J, Hellberg, D, Lövgren, D, Szönyi, S, Takter M & Taubner, H (2021). Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och covid-19-pandemin – personernas egna erfarenheter av hur pandemin påverkat deras vardagsliv. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola Länk till annan webbplats.

Linehan C, Birkbeck G, Araten-Bergman T et al. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members’ and paid staff’s perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers. HRB Open Res 2022, 5:27 Länk till annan webbplats.

Tideman, M & Aspling, J (2022). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige – Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4, 393-415.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt