Sök

Hälsofrämjande palliativ vård

Implementering av kunskap om tidig integrering av palliativ vård- komplex intervention.

Syftet med projektet

Projektet första fas syftade till identifiering av palliativ vård, och beskrivning av erfarenheter av palliativ omvårdnad hos patienten och närstående. För att underlätta identifieringen av palliativ vård tidigare än vad det sker idag har översättningen av bedömningsverktyget Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT) genomförts i samverkan med Palliativ Centrum på Sahlgrenska. Bedömningsverktyget SPICT kommer att valideras och implementeras i svensk kontext. Tidig integrering av palliativ kan bidra till ökat livskvalitet och är en förutsättning för att vården kring patienten kan samordnas, planeras och bli tydlig utifrån patientens önskemål.

Anslagsgivare:

  • Region Halland
  • CVHI, Högskolan i Halmstad

Partner/samverkan:

  • Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt