Sök

Highlighting, Assessing, Viewing & Enhancing FUN (HAVE FUN) in Swedish Youth Sport

Deltagande i organiserad idrott har visat sig ha positiva relationer med både fysisk, psykisk, och socialt välmående. Att ha roligt är en av de viktigaste faktorerna bakom att barn och ungdomar är aktiva inom organiserad idrott.

I linje med detta har flera studier visat att avsaknad av glädje ökar risken för att barn och ungdomar slutar att idrotta (se t.ex. Crane & Temple, 2015). Det är därför viktigt att undersöka vad det är som gör att barn och ungdomar tycker att idrottsdeltagande är roligt för att kunna arbeta fram miljöer där dessa faktorer främjas. Projektet “Highlighting, Assessing, Viewing& Enhancing FUN (HAVE FUN) in Swedish Youth Sport” kommer därför att fokusera på att arbeta fram riktlinjer för att främja bra idrottsmiljöer där barn och ungdomar tycker det är roligt att befinna sig i. Detta är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Högskolan i Halmstad och George Washington University tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Basketförbunden.

Syftet med projektet är att:

  • Undersöka vilka faktorer som barn och ungdomar, verksamma inom ishockey och basket, anser gör idrottsdeltagande roligt.
  • Utveckla riktlinjer, strategier och digitala plattformar designade för att främja glädje och idrottsdeltagande bland barn och ungdomar.

Projektperiod:

2020–2024

Anslagsgivare:

  • Svenska Ishockeyförbundet
  • Svenska Basketförbundet
  • Svenska Spels och Riksidrottsförbundets gemensamma Framåtfond

Partner/samverkan:

Detta är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Högskolan i Halmstad och George Washington University tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Basketförbunden.

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt