Sök

HILF: Hur tog jag min plats? Unga immigrerade kvinnors framgångsrika väg in i det svenska samhället

Forskningsprojektet fokuserar på vad som främjat unga immigrerade kvinnors integration in i arbetsliv, utbildning och civilsamhälle. Immigranter riskerar i högre utsträckning att exkluderas från arbetsmarknad, högre utbildning och civilsamhällets organisationer. En grupp som särskilt riskerar diskrimineras är unga kvinnor. Men vilka nycklar eller vändpunkter är det som gör att unga immigrerade kvinnor faktiskt lyckas? Det är fokus i detta projekt. Genom att identifiera vändpunkter kan också förutsättningar öka för fler unga immigrerade kvinnor att ta sig in i dessa tre samhällsarenor.

uppdaterad

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt