Sök

Inträdet i vuxenlivet - sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige

Forskningsprojektet studerar inträdet i vuxenlivet, sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige.

Syftet med projektet

Syftet är att öka kunskapen om väsentliga villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning för att reducera funktionshinderskapande faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå. För första gången i Sverige baseras analyser på ett unikt nationellt heltäckande register över unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Genom länkning av Högskolans HURPID-register till Karolinskas databas ska sysselsättningsmönster för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning analyseras. Förändringar över, hållbarhet i sysselsättningstyper samt jämförelser i sysselsättning för de som gick ut gymnasiesärskolan före respektive efter reformeringen av gymnasiesärskolan. Projektet kommer särskilt att titta på likheter och skillnader när det gäller kön, etnicitet, föräldrarnas utbildningsnivå och geografisk tillhörighet. Dessutom ska registret byggas på med nya ålderskohorter.

Utöver ovanstående kommer även analyser göras av validering av diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (HURPID jämfört med Patientregistret), komorbiditet (intellektuell funktionsnedsättning i kombination med fysiska och psykiska diagnoser) samt intellektuell funktionsnedsättning och förekomst av dödlighet, kriminalitet och missbruk.

Projektperiod:

  • September 2019–augusti 2022

Anslagsgivare:

Partner/samverkan:

Projektet är ett samarbete mellan forskargrupper på Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet.

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt