Sök

Mindfulness inom idrott: mekanismer och effekter

Generellt avser projektet att studera mindfulness och dess metoder i en idrottskontext i syfte att skapa en plattform för vidare forskning på temat mindfulness och idrott där mekanismer, idrottsrelaterade färdigheter och optimal prestation är centrala ämnen.

Om projektet

Anslagsgivare:

  • CVHI

Partner/samverkan:

  • Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Halland
  • Hallands Idrottsförbund
  • Lokala idrottsföreningar i Halland
  • Region Halland, avdelning för kunskapsstyrning

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt