Sök

Nordic master: Ecological Approach in Adapted Physical Activity

Syfte och mål med projektet är att utveckla hur utbildning och forskning kan främja och stimulera personer med funktionsnedsättning och begränsad rörlighet att utifrån sina egna villkor skapa en livslång hållbar relation till idrott och fysisk aktivitet.

Om projektet

Projektperiod:

 • 2014–2019; 2019–2023

Anslagsgivare:

 • Nordiska ministerrådet för högre utbildning (NORDPLUS)

Partner/samverkan:

 • Lithuanian Sports University, Litauen
 • HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
 • Latvian Academy of Sport Education (LV), Lettland
 • Högskolan i Halmstad, Sverige

Projektdeltagare:

 • Lars Kristén, Högskolan i Halmstad
 • Jurate Pozeriene, Lithuanian Sports University, Litauen
 • Jyrki Vilhu, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Finland
 • Ditte Sörensen, Högskolan i Halmstad (2016-2017)
 • Aija Klavina, Latvian Academy of Sport Education (LV), Lettland

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt