Sök

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.

Projektperiod:

  • 2015–2018

Anslagsgivare:

  • Vinnova

Partner/samverkan:

  • Halmstads kommun
  • Eleiko Group AB
  • Rantzows Sport AB

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt