Sök

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar tillsammans med Eleiko Group AB och Rantzows Sport AB genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.

Om projektet

Anslagsgivare:

 • Vinnova

Partner/samverkan:

 • Eleiko Group AB
 • Unisport Rantzows Sport AB
 • Grundskolor i Halmstads kommun

Projektdeltagare:

 • Lars Kristén (projektledare), Högskolan i Halmstad
 • Mikael Ring, Högskolan i Halmstad/Göteborgs Universitet
 • Bodil Klingvall, Högskolan i Halmstad
 • Stefan Andersson, Rantzows Sport AB
 • Anders Bohman, Rantzows Sport AB
 • Lotta Havdrup, Rantzows Sport AB
 • Anders Ericsson, Eleiko Group AB
 • Erik Blomberg, Eleiko Group AB
 • Camilla Schough, Eleiko Group AB
 • Emma Niklasson, Eleiko Group AB
 • Björn Welde, Eleiko Group AB

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt