Sök

PAIN – att leva med kronisk smärta

Långvarig smärta är ett av våra största folkhälsoproblem utifrån förekomst och inverkan på individer och samhälle. Detta projekt handlar om hälsa och erfarenheter av långvarig smärta i muskler och leder.

Syftet med projektet

Det behövs kunskap kring varför vissa personer har en ökad risk att utveckla långvariga smärtor och ohälsa. Det övergripande syftet är att tidigare upptäcka och förhindra långvariga smärttillstånd samt förstå sambanden mellan smärta, ohälsa och psykosociala faktorer vid utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta.

Detta projekt innehåller flera delstudier kring personers upplevelser av att leva med kronisk smärta. Projektet fokuserar på patienters erfarenheter av hur riskfaktorer minimeras och friskfaktorer stärks i relation till sömn, smärta och stress. Projektet innehåller både kvantitativ och kvalitativ forskning.

Projektperiod:

  • 2017–2024

Anslagsgivare:

  • AFA

Partner/samverkan:

  • FoU Spenshult, Halmstad
  • Lunds Universitet
  • Göteborgs Universitet

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt