Sök

Prevention 360

Synen på och ansvaret för individers och populationers hälsa behöver förändras; från reaktivt, generellt och akut till proaktivt, precist och informerat. Att samhällets invånare i största möjliga utsträckning förblir vid god hälsa, att vårdens resurser riktas så att de har störst chans att skapa nytta och att behov av resurskrävande vård minimeras, är centrala punkter att angripa för att säkerställa högkvalitativ vård till de som behöver den.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2023

Anslagsgivare:

  • Vinnova

Projektledare:

Andra projektdeltagare:

Samverkansparter:

  • AI Sweden
  • Prevention Barnfetma
  • Nollvision Cancer
  • Informationsdriven vård

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt