Sök

PsyTool: Sport psychology as a strategic tool for prevention and training on grassroots sports

PsyTool är ett Europeiskt Erasmus-projekt med syfte att stödja initiativ för att förebygga våld och diskriminering inom barn- och ungdomsidrott.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att:

 • Identifiera praktiska tillvägagångssätt som används för att förebygga våld, diskriminering, dopning, intolerans, och matchfixning bland barn- och ungdomsidrottare.
 • Generera objektiv data för att undersöka hur negativa beteende påverkar barn- och ungdomsidrottare.
 • Utvärdera negativa beteenden och dess potentiella effekt på idrottsutövare samt andra som är involverade i idrotten.

Projektgruppen för PsyTool utarbetar ett webbverktyg (http://psytoolsport.eu/the-project/) som innehåller tio lektioner. Dessa lektioner innehåller utbildningsmaterial relaterat till antisociala fenomen inom barn- och ungdomsidrott (till exempel doping och rasism). Lektionerna erbjuder även riktlinjer för hur verksamheter kan arbeta för att främja en hälsosam miljö. Genom att använda PsyTools webbverktyg kommer vi att utbilda ”Agents of Change” (AoC). AoC kan vara idrottsledare, domare, tränare, eller idrotts- respektive idrottspsykologistudenter. Efter avslutad utbildning kommer AoC att genomföra utbildning kring negativa beteenden med idrottare.

Projektgruppen har konstruerats för att främja aktivt deltagande från en rad olika lärosäten och organisationer, som alla har intressen inom barn- och ungdomsidrott. Denna strategiska samverkansyta består av 13 organisationer från fem länder (Spanien, England, Portugal, Italien och Sverige). Bland dessa organisationer finns sex lärosäten, tre icke-vinstdrivande internationella organisationer, en organisation inriktad på att stödja idrotten nationellt, en organisation för Idrottspsykologi, samt två professionella fotbollsklubbar.

Projektperiod:

 • 2016–2017

Anslagsgivare:

 • Nordiska ministerrådet för högre utbildning (NORDPLUS)

Partner/samverkan:

 • Hallands Idrottsakademi, Högskolan i Halmstad
 • Hallands Fotbollförbund
 • SISU Idrottsutbildarna
 • ASPERO Idrottsgymnasium (Halmstad)
 • Idrott för Integration

Projektledare:

 • University Pablo de Olavide, Sevilla, Spanien

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt